1056. கரப்பிடும்பை யில்லாரைக் காணின்

Rate this post

1056. கரப்பிடும்பை யில்லாரைக் காணின்

1056. Karappidumbai Yilaaraik Kaanin

 • குறள் #
  1056
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவு (Iravu)
  Mendicancy
 • குறள்
  கரப்பிடும்பை யில்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை
  எல்லாம் ஒருங்கு கெடும்.
 • விளக்கம்
  தம்மிடம் உள்ளதை ஒளிக்கும் குற்றம் இல்லாதவரைக் கண்டால், வறுமையால் வரும் துன்பங்களெல்லாம் ஒருங்கே ஒழியும்.
 • Translation
  in English
  It those you find from evil of ‘denial’ free,
  At once all plague of poverty will flee.
 • Meaning
  All the evil of begging will be removed at the sight of those who are far from the evil of refusing.

Leave a comment