1057. இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின்

Rate this post

1057. இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின்

1057. Igazhnthellaathu Eevaaraik Kaanin

 • குறள் #
  1057
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவு (Iravu)
  Mendicancy
 • குறள்
  இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம்
  உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து.
 • விளக்கம்
  இகழ்ந்து ஏளனம் செய்யாமல் பொருள் கொடுப்பவரைக் கண்டால், மனம் மகிழுந்து உள்ளத்துள்ளேயே மகிழும் தன்மை உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  If men are found who give and no harsh words of scorn employ,
  The minds of askers, through and through, will thrill with joy.
 • Meaning
  Beggars rejoice exceedingly when they behold those who bestow (their alms) with kindness and courtesy.

Leave a comment