1058. இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா

Rate this post

1058. இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா

1058. Irappaarai Illaayin Eernganmaa

 • குறள் #
  1058
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவு (Iravu)
  Mendicancy
 • குறள்
  இரப்பாரை இல்லாயின் ஈர்ங்கண்மா ஞாலம்
  மரப்பாவை சென்றுவந் தற்று.
 • விளக்கம்
  இரப்பவர் இல்லையெனில் இப்பெரிய உலகத்தில் உள்ளவர்களின் நடமாட்டம், மரப்பாவை கயிற்றினால் சென்று வந்தார் போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  If askers cease, the mighty earth, where cooling fountains flow,
  Will be a stage where wooden puppets come and go.
 • Meaning
  If there were no beggars, (the actions done in) the cool wide world would only resemble the movement of a puppet.

Leave a comment