1066. ஆவிற்கு நீரென்று இரப்பினும்

Rate this post

1066. ஆவிற்கு நீரென்று இரப்பினும்

1066. Aavirku Neerendru Irappinum

 • குறள் #
  1066
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவச்சம் (Iravachcham)
  The Dread of Mendicancy
 • குறள்
  ஆவிற்கு நீரென்று இரப்பினும் நாவிற்கு
  இரவின் இளிவந்த தில்.
 • விளக்கம்
  ‘இப்பசுவுக்குத் தண்ணீர் தாருங்கள்’ என்று பிறரை இரத்தலும் ஆகாது; அவ்விரத்தல் போல ஒருவனுடைய நாவிற்கு இழிவு தருவது வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  E’en if a draught of water for a cow you ask,
  Nought’s so distasteful to the tongue as beggar’s task.
 • Meaning
  There is nothing more disgraceful to one’s tongue than to use it in begging water even for a cow.

Leave a comment