1068. இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி

Rate this post

1068. இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி

1068. Iravennum Yemaappil Thoni

 • குறள் #
  1068
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவச்சம் (Iravachcham)
  The Dread of Mendicancy
 • குறள்
  இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும்
  பார்தாக்கப் பக்கு விடும்.
 • விளக்கம்
  இரப்பு என்னும் பாதுகாப்பில்லாத மரக்கலம், கொடுக்காமல் மறைத்தல் எனும் வழிய பாறையோடு தாக்கினால் பிளந்துவிடும்.
 • Translation
  in English
  The fragile bark of beggary
  Wrecked on denial’s rock will lie.
 • Meaning
  The unsafe raft of begging will split when it strikes on the rock of refusal.

Leave a comment