1156. பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின்

Rate this post

1156. பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின்

1156. Pirivuraikkum Vankannar Aayin

 • குறள் #
  1156
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பிரிவாற்றாமை (Pirivaatraamai)
  Separation Unendurable
 • குறள்
  பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிதவர்
  நல்குவர் என்னும் நசை.
 • விளக்கம்
  காதலர் தமது பிரிவை எனக்குத் தெரிவிக்கும் கொடியவராயின், அவர் திரும்பிவந்து அருள் செய்வார் என்னும் நம்பிக்கை அரியதாகும்.
 • Translation
  in English
  To cherish longing hope that he should ever gracious be,
  Is hard, when he could stand, and of departure speak to me.
 • Meaning
  If he is so cruel as to mention his departure (to me), the hope that he would bestow (his love) must be given up.

Leave a comment