1157. துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல்

Rate this post

1157. துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல்

1157. Thuraivan Thuranthamai Thootraakol

 • குறள் #
  1157
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பிரிவாற்றாமை (Pirivaatraamai)
  Separation Unendurable
 • குறள்
  துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
  இறைஇறவா நின்ற வளை.
 • விளக்கம்
  காதலர் பிரிந்து சென்றமையை எனது முன்கை மணிக்கட்டிலிருந்து கழலுகின்ற வளையல்கள் எல்லோர்க்கும் அறிவிக்க மாட்டாவோ?
 • Translation
  in English
  The bracelet slipping from my wrist announced before
  Departure of the Prince that rules the ocean shore.
 • Meaning
  Do not the rings that begin to slide down my fingers forebode the separation of my lord ?

Leave a comment