1159. தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய்

Rate this post

1159. தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய்

1159. Thodirchudin Allathu Kaamanoi

 • குறள் #
  1159
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பிரிவாற்றாமை (Pirivaatraamai)
  Separation Unendurable
 • குறள்
  தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல
  விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ.
 • விளக்கம்
  நெருப்பு தன்னைத் தொட்டால் அல்லாமல் சுட மாட்டாது. காதல் நோய் தூர இருப்பினும் சுடுவதாகும்.
 • Translation
  in English
  Fire burns the hands that touch; but smart of love
  Will burn in hearts that far away remove.
 • Meaning
  Fire burns when touched; but, like the sickness of love, can it also burn when removed ?

Leave a comment