1172. தெரிந்துணரா நோக்கிய உண்கண்

Rate this post

1172. தெரிந்துணரா நோக்கிய உண்கண்

1172. Therindhunaraa Nokkiya Unkan

 • குறள் #
  1172
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கண்விதுப்பழிதல் (Kanvithuppazhithal)
  Eyes Consumed with Grief
 • குறள்
  தெரிந்துணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்துணராப்
  பைதல் உழப்பது எவன்.
 • விளக்கம்
  பின் வருவதை ஆராய்ந்து அறியாமல் பார்த்த மையுண்ட கண்கள், அத்தவற்றை ஆராய்ந்தரியாமல் வருந்துவது ஏன்?
 • Translation
  in English
  How glancing eyes, that rash unweeting looked that day,
  With sorrow measureless are wasting now away!
 • Meaning
  The dyed eyes that (then) looked without foresight, why should they now endure sorrow, without feeling sharply (their own fault).

Leave a comment