1177. உழந்துழந் துள்நீர் அறுக

Rate this post

1177. உழந்துழந் துள்நீர் அறுக

1177. Uzhanthuzhanth Thulneer Aruga

 • குறள் #
  1177
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  கண்விதுப்பழிதல் (Kanvithuppazhithal)
  Eyes Consumed with Grief
 • குறள்
  உழந்துழந் துள்நீர் அறுக விழைந்திழைந்து
  வேண்டி அவர்க்கண்ட கண்.
 • விளக்கம்
  முன்பு அவரைக் கண்டு விரும்பி, உருகி, இடைவிடாது பார்த்த கண்கள், இப்பொழுது அழுது அழுது வருந்தி நீர் வற்றிப் போகட்டும்.
 • Translation
  in English
  Aching, aching, let those exhaust their stream,
  That melting, melting, that day gazed on him.
 • Meaning
  The eyes that became tender and gazed intently on him, may they suffer so much as to dry up the fountain of their tears.

Leave a comment