1192. வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால்

Rate this post

1192. வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால்

1192. Vaazhvaarkku Vaanam Payanthatraal

 • குறள் #
  1192
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  தனிப்படர் மிகுதி (Thanippadar Miguthi)
  The Solitary Anguish
 • குறள்
  வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
  வீழ்வார் அளிக்கும் அளி.
 • விளக்கம்
  காதலிக்கின்ற பெண்களுக்கு அவரைக் காதலிக்கின்ற கணவர் செய்யும் கருணையானது, உயிர் வாழ்கின்றவர்களுக்கு மழை அளவறிந்து பெய்தது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  As heaven on living men showers blessings from above,
  Is tender grace by lovers shown to those they love.
 • Meaning
  The bestowal of love by the beloved on those who love them is like the rain raining (at the proper season) on those who live by it.

Leave a comment