1223. பனிஅரும்பிப் பைதல்கொள் மாலை

Rate this post

1223. பனிஅரும்பிப் பைதல்கொள் மாலை

1223. Paniarumbip Paithalkol Maalai

 • குறள் #
  1223
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhuthukandu Irangal)
  Lamentations at Eventide
 • குறள்
  பனிஅரும்பிப் பைதல்கொள் மாலை துனிஅரும்பித்
  துன்பம் வளர வரும்.
 • விளக்கம்
  முன்பு நடுக்கமடைந்து மங்கிவந்த மாலைப் பொழுது, இப்பொழுது எனக்குத் துன்பத்தை உண்டாக்கிக் கவலை மிகும்படி வரும்.
 • Translation
  in English
  With buds of chilly dew wan evening’s shade enclose;
  My anguish buds space and all my sorrow grows.
 • Meaning
  The evening that (once) came in with trembling and dimness (now) brings me an aversion for life and increasing sorrow.

Leave a comment