1224. காதலர் இல்வழி மாலை

Rate this post

1224. காதலர் இல்வழி மாலை

1224. Kaathalar Ilvazhi Maalai

 • குறள் #
  1224
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhuthukandu Irangal)
  Lamentations at Eventide
 • குறள்
  காதலர் இல்வழி மாலை கொலைக்களத்து
  ஏதிலர் போல வரும்.
 • விளக்கம்
  மாலைப் பொழுது, காதலர் பிரிந்தபோது, கொலை செய்கின்ற இடத்தில் கொலை செய்பவர் போல வருகின்றது.
 • Translation
  in English
  When absent is my love, the evening hour descends,
  As when an alien host to field of battle wends.
 • Meaning
  In the absence of my lover, evening comes in like slayers on the field of slaughter.

Leave a comment