1225. காலைக்குச் செய்தநன்று என்கொல்

Rate this post

1225. காலைக்குச் செய்தநன்று என்கொல்

1225. Kaalaikkuch Cheithanandru Enkol

 • குறள் #
  1225
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhuthukandu Irangal)
  Lamentations at Eventide
 • குறள்
  காலைக்குச் செய்தநன்று என்கொல் எவன்கொல்யான்
  மாலைக்குச் செய்த பகை.
 • விளக்கம்
  நான் காலைப் பொழுதுக்குச் செய்த நன்மை என்ன? மாலைப் பொழுதுக்குச் செய்த தீமை என்ன?
 • Translation
  in English
  O morn, how have I won thy grace? thou bring’st relief
  O eve, why art thou foe! thou dost renew my grief.
 • Meaning
  What good have I done to morning (and) what evil to evening?

Leave a comment