1226. மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார்

Rate this post

1226. மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார்

1226. Maalainoi Seithal Mananthaar

 • குறள் #
  1226
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhuthukandu Irangal)
  Lamentations at Eventide
 • குறள்
  மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
  காலை அறிந்த திலேன்.
 • விளக்கம்
  மாலைப் பொழுது எனக்குத் துன்பம் செய்தலை, என் கணவர் பிரிவதற்கு முன் நான் அறிந்ததில்லை.
 • Translation
  in English
  The pangs that evening brings I never knew,
  Till he, my wedded spouse, from me withdrew.
 • Meaning
  Previous to my husband’s departure, I know not the painful nature of evening.

Leave a comment