1248. பரிந்தவர் நல்காரென்று ஏங்கிப்

Rate this post

1248. பரிந்தவர் நல்காரென்று ஏங்கிப்

1248. Parindhavar Nalgaarendru Yengip

 • குறள் #
  1248
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நெஞ்சோடு கிளத்தல் (Nenchodu Kilaththal)
  Soliloquy
 • குறள்
  பரிந்தவர் நல்காரென்று ஏங்கிப் பிரிந்தவர்
  பின்செல்வாய் பேதைஎன் நெஞ்சு.
 • விளக்கம்
  எனது மனமே! அவர் இறக்கம் கொண்டு வந்து அருள் செய்யார் என்று நினைத்து, அவர் பின்னே ஏங்கிச் செல்கின்றாய்; நீ அறிவிலாதாய்.
 • Translation
  in English
  Thou art befooled, my heart, thou followest him who flees from thee;
  And still thou yearning criest: ‘He will nor pity show nor love to me.’
 • Meaning
  You are a fool, O my soul! to go after my departed one, while you mourn that he is not kind enough tofavour you.

Leave a comment