1251. காமக் கணிச்சி உடைக்கும்

Rate this post

1251. காமக் கணிச்சி உடைக்கும்

1251. Kaamak Kanichchi Udaikkum

 • குறள் #
  1251
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நிறையழிதல் (Niraiyazhithal)
  Reserve Overcome
 • குறள்
  காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும்
  நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு.
 • விளக்கம்
  நாணம் என்னும் தாழ் இடப்பெற்ற மனஅடக்கம் என்னும் கதவை, காதல் என்னும் கோடரி உடைக்கும்.
 • Translation
  in English
  Of womanly reserve love’s axe breaks through the door,
  Barred by the bolt of shame before.
 • Meaning
  The axe of lust can break the door of chastity which is bolted with the bolt of modesty.

Leave a comment