1253. மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ

Rate this post

1253. மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ

1253. Maraippenman Kamaththai Yaano

 • குறள் #
  1253
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நிறையழிதல் (Niraiyazhithal)
  Reserve Overcome
 • குறள்
  மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித்
  தும்மல்போல் தோன்றி விடும்.
 • விளக்கம்
  நான் இந்தக் காதலை மறைக்க முயல்வேன்; ஆனால் அஃது என் எண்ணத்தின்படி அடங்கி நில்லாது தும்மல் போலத் தானே வெளிப்ப்பட்டு விடுகின்றது.
 • Translation
  in English
  I would my love conceal, but like a sneeze
  It shows itself, and gives no warning sign.
 • Meaning
  I would conceal my lust, but alas, it yields not to my will but breaks out like a sneeze.

Leave a comment