1260. நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு

Rate this post

1260. நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு

1260. Ninantheeyil Ittanna Nenchinaarkku

 • குறள் #
  1260
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  நிறையழிதல் (Niraiyazhithal)
  Reserve Overcome
 • குறள்
  நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ
  புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல்.
 • விளக்கம்
  கொழுப்பைத் தீயிலிட்டால் உருகுவது போன்ற நெஞ்சுடையவருக்கு, கூடி அதன்பின் ஓடி இருப்போம் என்னும் உறுதிப்பாடு உண்டோ?
 • Translation
  in English
  ‘We ‘ll stand aloof and then embrace’: is this for them to say,
  Whose hearts are as the fat that in the blaze dissolves away?
 • Meaning
  Is it possible for those whose hearts melt like fat in the fire to say they can feign a strong dislike and remain so?

Leave a comment