1304. ஊடி யவரை உணராமை

Rate this post

1304. ஊடி யவரை உணராமை

1304. Oodi Yavarai Unaraamai

 • குறள் #
  1304
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி (Pulavi)
  Pouting
 • குறள்
  ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
  வள்ளி முதலரிந் தற்று.
 • விளக்கம்
  பிணங்கிய பெண்களைப் பிணக்கை நீக்கி கூடாதிருத்தல், வாடிய வள்ளிக்கொடியை அடியிலே அறுத்தார் போன்றது.
 • Translation
  in English
  To use no kind conciliating art when lover grieves,
  Is cutting out the root of tender winding plant that droops.
 • Meaning
  Not to reconcile those who have feigned dislike is like cutting a faded creeper at its root.

Leave a comment