1309. நீரும் நிழலது இனிதே

Rate this post

1309. நீரும் நிழலது இனிதே

1309. Neerum Nizhalathu Inithe

 • குறள் #
  1309
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி (Pulavi)
  Pouting
 • குறள்
  நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும்
  வீழுநர் கண்ணே இனிது.
 • விளக்கம்
  நீரும் நிழலினிடத்தில் இருந்தால் குடிக்க இனியதாகும்; அது போல ஊடலும் அன்புடையவரிடத்தில் இனியதாகும்.
 • Translation
  in English
  Water is pleasant in the cooling shade;
  So coolness for a time with those we love.
 • Meaning
  Like water in the shade, dislike is delicious only in those who love.

Leave a comment