1310. ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு

Rate this post

1310. ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு

1310. Oodal Unanga Viduvaarodu

 • குறள் #
  1310
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி (Pulavi)
  Pouting
 • குறள்
  ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என்நெஞ்சம்
  கூடுவேம் என்பது அவா.
 • விளக்கம்
  நான் பிணங்கியிருக்க, அதைத் தீர்க்காது என்னை விட்டுச் செல்பவரோடு என்மனம் கூடுவேன் என்று கருதுவதற்குக் காரணம் ஆசையே.
 • Translation
  in English
  Of her who leaves me thus in variance languishing,
  To think within my heart with love is fond desire.
 • Meaning
  It is nothing but strong desire that makes her mind unite with me who can leave her to her own dislike.

Leave a comment