0652. என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும்

Rate this post

0652. என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும்

0652. Endrum Oruvuthal Vendum

 • குறள் #
  0652
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்தூய்மை (Vinaiththooimai)
  Purity in Action
 • குறள்
  என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
  நன்றி பயவா வினை.
 • விளக்கம்
  புகழையும், நன்மையையும் கொடுக்காத செயலைச் செய்யாமல் எப்பொழுதும் நீக்குதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  From action evermore thyself restrain
  Of glory and of good that yields no gain.
 • Meaning
  Ministers should at all times avoid acts which, in addition to fame, yield no benefit (for the future).

Leave a comment