0654. இடுக்கண் படினும் இளிவந்த

Rate this post

0654. இடுக்கண் படினும் இளிவந்த

0654. Idukkan Padinum Ilivantha

 • குறள் #
  0654
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்தூய்மை (Vinaiththooimai)
  Purity in Action
 • குறள்
  இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார்
  நடுக்கற்ற காட்சி யவர்.
 • விளக்கம்
  தெளிவான அறிவினையுடையவர், தாம் துன்பப்பட நேர்ந்தாலும், அதன் பொருட்டு இழிவான செயலைச் செய்யமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Though troubles press, no shameful deed they do,
  Whose eyes the ever-during vision view.
 • Meaning
  Those who have infallible judgement though threatened with peril will not do acts which have brought disgrace (on former ministers).

Leave a comment