0669. துன்பம் உறவரினும் செய்க

Rate this post

0669. துன்பம் உறவரினும் செய்க

0669. Thunbam Uravarinum Seiga

 • குறள் #
  0669
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்திட்பம் (Vinaiththitpam)
  Power in Action
 • குறள்
  துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி
  இன்பம் பயக்கும் வினை.
 • விளக்கம்
  துன்பம் மிக வருவதாயினும், இறுதியில் இன்பம் தரும் செயலைத் துணிவோடு செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Though toil and trouble face thee, firm resolve hold fast,
  And do the deeds that pleasure yield at last.
 • Meaning
  Though it should cause increasing sorrow (at the outset), do with firmness the act that yield bliss (in the end).

Leave a comment