0787. அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த்து

Rate this post

0787. அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த்து

0787. Azhivi Navaineekki Aaruyiththu

 • குறள் #
  0787
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பு (Natpu)
  Friendship
 • குறள்
  அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த்து அழிவின்கண்
  அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு.
 • விளக்கம்
  நட்பாவது, கேட்ட வழியில் நண்பன் செல்வதை நீக்கி, நல்வழியில் செலுத்தி, துன்பம் வந்தவிடத்து உடனிருந்து அனுபவிப்பதே யாகும்.
 • Translation
  in English
  Friendship from ruin saves, in way of virtue keeps;
  In troublous time, it weeps with him who weeps.
 • Meaning
  (True) friendship turns aside from evil (ways) makes (him) walk in the (good) way, and, in case of loss if shares his sorrow (with him).

Leave a comment