0788. உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல

Rate this post

0788. உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல

0788. Udukkai Izhandhavan Kaipola

 • குறள் #
  0788
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பு (Natpu)
  Friendship
 • குறள்
  உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே
  இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு.
 • விளக்கம்
  ஆடை அவிழ்ந்தவனுடைய கை அதைப் பிடிப்பதற்கு விரைந்து செல்வதுபோலத் துன்பம் நேர்ந்தபோது விரைந்து சென்று அதனை நீக்குபவனே நண்பன் ஆவான்.
 • Translation
  in English
  As hand of him whose vesture slips away,
  Friendship at once the coming grief will stay.
 • Meaning
  (True) friendship hastens to the rescue of the afflicted (as readily) as the hand of one whose garment is loosened (before an assembly).

Leave a comment