0797. ஊதியம் என்பது ஒருவற்குப்

Rate this post

0797. ஊதியம் என்பது ஒருவற்குப்

0797. Oothiyam Enbathu Oruvarkup

 • குறள் #
  0797
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பாராய்தல் (Natpaaraaithal)
  Investigation in Forming Friendship
 • குறள்
  ஊதியம் என்பது ஒருவற்குப் பேதையார்
  கேண்மை ஒரீஇ விடல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு இலாபம் என்று சொல்லப்படுவது, அறிவில்லாதவரின் நட்பைவிட்டு நீங்குதலேயாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis gain to any man, the sages say,
  Friendship of fools to put away.
 • Meaning
  It is indead a gain for one to renounce the friendship of fools.

Leave a comment