0798. உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ

Rate this post

0798. உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ

0798. Ullarka Ullam Sirukuva

 • குறள் #
  0798
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பாராய்தல் (Natpaaraaithal)
  Investigation in Forming Friendship
 • குறள்
  உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க
  அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு.
 • விளக்கம்
  தம் ஊக்கம் குறைவதற்குக் காரணமான செயல்களைச் செய்ய நினைக்கக் கூடாது; அதுபோலத் தனக்குத் துன்பம் வந்தவிடத்துக் கைவிடுவார் நட்பினைக் கொள்ளக் கூடாது.
 • Translation
  in English
  Think not the thoughts that dwarf the soul; nor take
  For friends the men who friends in time of grief forsake.
 • Meaning
  Do not think of things that discourage your mind, nor contract friendship with those who would forsake you in adversity.

Leave a comment