0800. மருவுக மாசற்றார் கேண்மைஒன்

Rate this post

0800. மருவுக மாசற்றார் கேண்மைஒன்

0800. Maruvuga Maasatraar Kenmaion

 • குறள் #
  0800
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பாராய்தல் (Natpaaraaithal)
  Investigation in Forming Friendship
 • குறள்
  மருவுக மாசற்றார் கேண்மைஒன் றீத்தும்
  ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு.
 • விளக்கம்
  குற்றமற்றவர் நட்பையே கொள்க; தனக்கு ஒப்பில்லாதவரின் நட்பினை அறியாது கொண்டானாயின், அவர் விரும்பியது ஒன்றைக் கொடுத்தாயினும் அந்நட்பை விட்டுவிடுக.
 • Translation
  in English
  Cling to the friendship of the spotless one’s; whate’er you pay.
  Renounce alliance with the men of evil way.
 • Meaning
  Continue to enjoy the friendship of the pure; (but) renounce even with a gift, the friendship of those who do not agree (with the world).

Leave a comment