0801. பழைமை எனப்படுவது யாதெனின்

Rate this post

0801. பழைமை எனப்படுவது யாதெனின்

0801. Pazhaimai Enappaduvathu Yaathenin

 • குறள் #
  0801
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பழைமை (Pazhaimai)
  Familiarity
 • குறள்
  பழைமை எனப்படுவது யாதெனின் யாதும்
  கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு.
 • விளக்கம்
  பழைமை என்று சொல்லப்படுவது எதுவென்றால், அது, நண்பர் செய்தன சிறியனவாயிருப்பினும் பழிக்காமல் அவற்றிற்கு உடன்படுவதாகிய நட்பாகும்.
 • Translation
  in English
  Familiarity is friendship’s silent pact,
  That puts restraint on no familiar act.
 • Meaning
  Intimate friendship is that which cannot in the least be injured by (things done through the) right (of longstanding intimacy).

Leave a comment