0804. விழைதகையான் வேண்டி இருப்பர்

Rate this post

0804. விழைதகையான் வேண்டி இருப்பர்

0804. Vizhaithagaiyaan Vendi Iruppar

 • குறள் #
  0804
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பழைமை (Pazhaimai)
  Familiarity
 • குறள்
  விழைதகையான் வேண்டி இருப்பர் கெழுதகையாற்
  கேளாது நட்டார் செயின்.
 • விளக்கம்
  நண்பர் உரிமையால் ஒன்றைக் கேளாமலே செய்தாலும், அவ்வுரிமையை விரும்பும் காரணத்தால் அவர் செய்யும் செயலையும் விரும்பியிருப்பார்.
 • Translation
  in English
  When friends unbidden do familiar acts with loving heart,
  Friends take the kindly deed in friendly part.
 • Meaning
  If friends, through the right of friendship, do (anything) without being asked, the wise will be pleased with them on account of its desirability.

Leave a comment