0807. அழிவந்த செய்யினும் அன்பறார்

Rate this post

0807. அழிவந்த செய்யினும் அன்பறார்

0807. Azhivandha Seiyinum Anbaraar

 • குறள் #
  0807
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பழைமை (Pazhaimai)
  Familiarity
 • குறள்
  அழிவந்த செய்யினும் அன்பறார் அன்பின்
  வழிவந்த கேண்மை யவர்.
 • விளக்கம்
  அன்புடன் பழைமையாக வந்த நட்பினையுடையவர், தமக்கு நண்பர் அழிவு தருவனவற்றைச் செய்தாராயினும், அவரிடம் அன்பு குறையமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  True friends, well versed in loving ways,
  Cease not to love, when friend their love betrays.
 • Meaning
  Those who have (long) stood in the path of affection will not give it up even if their friends cause (them) their ruin.

Leave a comment