0808. கேளிழுக்கம் கேளாக் கெழுதகைமை

Rate this post

0808. கேளிழுக்கம் கேளாக் கெழுதகைமை

0808. Kelizhukkam Kelaak Kezhuthakaimai

 • குறள் #
  0808
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பழைமை (Pazhaimai)
  Familiarity
 • குறள்
  கேளிழுக்கம் கேளாக் கெழுதகைமை வல்லார்க்கு
  நாளிழுக்கம் நட்டார் செயின்.
 • விளக்கம்
  தமது நண்பர் செய்த பிழையைப் பிறர் சொன்னாலும் கேளாது பழைமை பாராட்டுவோருக்கு, அவர் பிழை செய்வாராயின் அந்நாள் நல்ல நாளாகும்.
 • Translation
  in English
  In strength of friendship rare of friend’s disgrace who will not hear,
  The day his friend offends will day of grace to him appear.
 • Meaning
  To those who understand that by which they should not listen to (tales about) the faults of their friends, that is a (profitable) day on which the latter may commit a fault.

Leave a comment