0809. கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார்

Rate this post

0809. கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார்

0809. Kedaaa Vazhivandha Kenmaiyaar

 • குறள் #
  0809
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பழைமை (Pazhaimai)
  Familiarity
 • குறள்
  கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை
  விடாஅர் விழையும் உலகு.
 • விளக்கம்
  பிரியாது பழைமையாக வந்த நட்பை உடையவரது நட்பை, அவர் பிழை நோக்கி விடாதவரை உலகம் விரும்பும்.
 • Translation
  in English
  Friendship of old and faithful friends,
  Who ne’er forsake, the world commends.
 • Meaning
  They will be loved by the world, who have not forsaken the friendship of those with whom they have kept up an unbroken long-standing intimacy.

Leave a comment