0811. பருகுவார் போலினும் பண்பிலார்

Rate this post

0811. பருகுவார் போலினும் பண்பிலார்

0811. Paruguvaar Polinum Panbilaar

 • குறள் #
  0811
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  தீ நட்பு (Thee Natpu)
  Evil Friendship
 • குறள்
  பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை
  பெருகலிற் குன்றல் இனிது.
 • விளக்கம்
  தீய குணமுடையவர் அன்பின் மிகுதிய்நால் விழுங்குபவர் போல் காணப்பட்டாலும், அவருடைய நட்பு வளர்வதைவிடக் குறைவது நல்லது.
 • Translation
  in English
  Though evil men should all-absorbing friendship show,
  Their love had better die away than grow.
 • Meaning
  The decrease of friendship with those who look as if they would eat you up (through excess of love) while they are really destitute of goodness is far better than its increase.

Leave a comment