0812. உறின்நட்டு அறின்ஒரூஉம் ஒப்பிலார்

Rate this post

0812. உறின்நட்டு அறின்ஒரூஉம் ஒப்பிலார்

0812. Urinnattu Arinorooum Oppilaar

 • குறள் #
  0812
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  தீ நட்பு (Thee Natpu)
  Evil Friendship
 • குறள்
  உறின்நட்டு அறின்ஒரூஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை
  பெறினும் இழப்பினும் என்.
 • விளக்கம்
  தமக்குப் பயனுள்ள பொது நட்புக் கொண்டு, பயனில்லாத போது பிரிந்து செல்கின்றவரின் நட்பினைப் பெற்றாலும் என்ன பயன்? இழந்தாலும் என்ன?
 • Translation
  in English
  What though you gain or lose friendship of men of alien heart,
  Who when you thrive are friends, and when you fail depart?
 • Meaning
  Of what avail is it to get or lose the friendship of those who love when there is gain and leave when there is none ?

Leave a comment