0824. முகத்தின் இனிய நகாஅ

Rate this post

0824. முகத்தின் இனிய நகாஅ

0824. Mugaththin Iniya Nagaaa

 • குறள் #
  0824
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கூடா நட்பு (Koodaa Natpu)
  Unreal Friendship
 • குறள்
  முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
  வஞ்சரை அஞ்சப் படும்.
 • விளக்கம்
  முகத்தில் இனியவர் போல் சிரித்து, மனத்தில் தீயவராகிய வஞ்சகருக்கு அஞ்சுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis fitting you should dread dissemblers’ guile,
  Whose hearts are bitter while their faces smile.
 • Meaning
  One should fear the deceitful who smile sweetly with their face but never love with their heart.

Leave a comment