0825. மனத்தின் அமையா தவரை

Rate this post

0825. மனத்தின் அமையா தவரை

0825. Manaththin Amaiyaa Thavarai

 • குறள் #
  0825
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கூடா நட்பு (Koodaa Natpu)
  Unreal Friendship
 • குறள்
  மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
  சொல்லினால் தேறற்பாற்று அன்று.
 • விளக்கம்
  மனத்தினால் நட்பு கொள்ளாதவரை, எந்த ஒரு செயலிலும் அவரது சொல்லைக் கொண்டு நம்புதல் கூடாது.
 • Translation
  in English
  When minds are not in unison, ‘its never; just,
  In any words men speak to put your trust.
 • Meaning
  In nothing whatever is it proper to rely on the words of those who do not love with their heart.

Leave a comment