0827. சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க

Rate this post

0827. சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க

0827. Solvanakkam Onnaarkan Kollarka

 • குறள் #
  0827
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கூடா நட்பு (Koodaa Natpu)
  Unreal Friendship
 • குறள்
  சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம்
  தீங்கு குறித்தமை யான்.
 • விளக்கம்
  வில்லினது வணக்கம் தீமை செய்தலைக் குறிக்கும். ஆகையால் பகைவர் கூறும் சொற்களின் வணக்கத்தை ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடாது.
 • Translation
  in English
  To pliant speech from hostile lips give thou no ear;
  ‘Tis pliant bow that show the deadly peril near!
 • Meaning
  Since the bending of the bow bespeaks evil, one should not accept (as good) the humiliating speeches of one’s foes.

Leave a comment