0835. ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை

Rate this post

0835. ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை

0835. Orumaich Cheyalaatrum Pethai

 • குறள் #
  0835
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும்
  தான்புக் கழுந்தும் அளறு.
 • விளக்கம்
  வரும் ஏழு பிறப்புகளிலும் தான் சென்று வருந்தும் துன்பத்தை, அறியாமையுடையவன் இந்த ஒரு பிறப்பிலேயே செய்து கொள்ள வல்லவனாவான்.
 • Translation
  in English
  The fool will merit hell in one brief life on earth,
  In which he entering sinks through sevenfold round of birth.
 • Meaning
  A fool can procure in a single birth a hell into which he may enter and suffer through all the seven births.

Leave a comment