0836. பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணும்

Rate this post

0836. பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணும்

0836. Poipadum Ondro Punaipoonum

 • குறள் #
  0836
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணும் கையறியாப்
  பேதை வினைமேற் கொளின்.
 • விளக்கம்
  செய்யும் வகையறியாத பேதை, ஒரு செயலைச் செய்யத் தொடங்கினால் குற்றப்படுவான்; தான் விலங்கும் பூட்டப்பெறுவான்.
 • Translation
  in English
  When fool some task attempts with uninstructed pains,
  It fails; nor that alone, himself he binds with chains.
 • Meaning
  If the fool, who knows not how to act undertakes a work, he will (certainly) fail. (But) is it all ? He will even adorn himself with fetters.

Leave a comment