0841. அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை

Rate this post

0841. அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை

0841. Arivinmai Inmaiyul Inmai

 • குறள் #
  0841
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai)
  Petty Conceit
 • குறள்
  அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை
  இன்மையா வையா துலகு.
 • விளக்கம்
  வறுமையுள் வறுமையாவது அறிவில்லாமை; வேறு பொருள் இல்லாமையை உலகத்தவர் இல்லாமையாகக் கொள்ளார்.
 • Translation
  in English
  Want of knowledge, ‘mid all wants the sorest want we deem;
  Want of other things the world will not as want esteem.
 • Meaning
  The want of wisdom is the greatest of all wants; but that of wealth the world will not regard as such.

Leave a comment