0843. அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும்

Rate this post

0843. அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும்

0843. Arivilaar Thaanthammaip Peezhikkum

 • குறள் #
  0843
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai)
  Petty Conceit
 • குறள்
  அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
  செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது.
 • விளக்கம்
  அறிவில்லாதவர் தாமே தமக்குச் செய்து கொள்ளும் தீமையைப் பகைவராலும் அவருக்குச் செய்ய முடியாது.
 • Translation
  in English
  With keener anguish foolish men their own hearts wring,
  Than aught that even malice of their foes can bring.
 • Meaning
  The suffering that fools inflict upon themselves is hardly possible even to foes.

Leave a comment