0847. அருமறை சோரும் அறிவிலான்

Rate this post

0847. அருமறை சோரும் அறிவிலான்

0847. Arumarai Sorum Arivilaan

 • குறள் #
  0847
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai)
  Petty Conceit
 • குறள்
  அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
  பெருமிறை தானே தனக்கு.
 • விளக்கம்
  அறிய அறிவுரைகளை மனத்தில் வைத்துக் காக்காது சோர்ந்து வெளிப்படுத்தும் புல்லரிவாளன், தானே தனக்குப் பெரிய துன்பத்தை வருவித்துக் கொள்வான்.
 • Translation
  in English
  From out his soul who lets the mystic teachings die,
  Entails upon himself abiding misery.
 • Meaning
  The fool who neglects precious counsel does, of his own accord, a great injury to himself.

Leave a comment