0858. இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம்

Rate this post

0858. இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம்

0858. Igalirku Edhirsaaithal Aakkam

 • குறள் #
  0858
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  இகல் (Igal)
  Hostility
 • குறள்
  இகலிற்கு எதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
  மிக்லூக்கின் ஊக்குமாம் கேடு.
 • விளக்கம்
  இகலுக்கு எதிராக ஒதுங்கி நடத்தல் ஆக்கத்தைக் கொடுக்கும்; அதனை மிகுதியாக மேற்கொண்டால், அது செல்வத்தின் அழிவினை உண்டாக்கும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis gain to turn the soul from enmity;
  Ruin reigns where this hath mastery.
 • Meaning
  Shrinking back from hatred will yield wealth; indulging in its increase will hasten ruin.

Leave a comment