0862. அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன்

Rate this post

0862. அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன்

0862. Anbilan Aandra Thunaiyilan

 • குறள் #
  0862
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைமாட்சி (Pagaimaatchi)
  The Might of Hatred
 • குறள்
  அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான்துவ்வான்
  என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு.
 • விளக்கம்
  இனத்தார்மேல் அன்பில்லாதவனாகவும், வலிமையான துணை இல்லாதவனாகவும் தானும் வலிமை இல்லாதவனாகவும் உள்ள ஒருவன் எவ்வாறு பகைவரை வெல்வான்?
 • Translation
  in English
  No kinsman’s love, no strength of friends has he;
  How can he bear his foeman’s enmity?
 • Meaning
  How can he who is unloving, destitute of powerful aids, and himself without strength overcome the might of his foe ?

Leave a comment