0867. கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் மன்ற

Rate this post

0867. கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் மன்ற

0867. Koduththum Kolalvendum Mandra

 • குறள் #
  0867
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைமாட்சி (Pagaimaatchi)
  The Might of Hatred
 • குறள்
  கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் மன்ற அடுத்திருந்து
  மாணாத செய்வான் பகை.
 • விளக்கம்
  ஒரு தொழிலைத் தொடங்கி, அதற்குப் பொருந்தாதவற்றைச் செய்வானது பகையைப் பொருள் கொடுத்தேனும் கொள்ள வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Unseemly are his deeds, yet proffering aid, the man draws nigh:
  His hate- ’tis cheap at any price- be sure to buy!
 • Meaning
  It is indeed necessary to obtain even by purchase the hatred of him who having begun (a work) does what is not conductive (to its accomplishment).

Leave a comment