0874. பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை

Rate this post

0874. பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை

0874. Pagainatpaak Kondozhugum Panbudai

 • குறள் #
  0874
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைத்திறம் தெரிதல் (Pagaiththiram Therithal)
  Knowing the Quality of Hate
 • குறள்
  பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்
  தகைமைக்கண் தங்கிற்று உலகு.
 • விளக்கம்
  பகைவரையும் நண்பராக்கிக் கொண்டு நடக்கத்தக்க நல்லவனின் பெருமையுள் உலகம் அடங்கியிருக்கின்றது.
 • Translation
  in English
  The world secure on his dexterity depends,
  Whose worthy rule can change his foes to friends.
 • Meaning
  The world abides in the greatness of that good-natured man who behaves so as to turn hatred into friendship.

Leave a comment