0880. உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற

Rate this post

0880. உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற

0880. Uyirppa Ularallar Mandra

 • குறள் #
  0880
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பகைத்திறம் தெரிதல் (Pagaiththiram Therithal)
  Knowing the Quality of Hate
 • குறள்
  உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்
  செம்மல் சிதைக்கலா தார்.
 • விளக்கம்
  பகைவரின் செருக்கை அழிக்கமுடியாத அரசர் மூச்சுவிடுகின்ற அளவிற்கும் உயிரோடிருப்பவராகார்; இது உறுதி.
 • Translation
  in English
  But breathe upon them, and they surely die,
  Who fail to tame the pride of angry enemy.
 • Meaning
  Those who do not destroy the pride of those who hate (them) will certainly not exist even to breathe.

Leave a comment